KONKURS ZA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA SMEŠTAJA I ISHRANE U USTANOVI STUDENTSKI CENTAR ''BEOGRAD''

Zdravstveno potporno udruženje studenata Beograda, kao i prethodnih godina, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, organizuje i sprovodi konkurs za plaćanje smeštaja i ishrane za određeni broj studenata. Prednost imaju studenti koji su materijalno ili zdravstveno ugroženi, kao i oni koji su pokazali izuzetne rezultate u toku dosadašnjih studija.


Pravo konkursa imaju svi studenti, koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, a čije je sedište fakulteta ili visoke škole na teritoriji grada Beograda.   
Plaćanje će se vršiti za januar i februar mesec 2020. godine.
Sve potrebne informacije na telefone 011/2688-994 i 011/2681-724, ili na http://www.zpubeograd.com/konkursi/3

Studenti

-->