Beč - 4 dana / 1 noćenje - Jesen 2019. Cena: 54 €

Beč je glavni grad i ujedno jedna od saveznih država Austrije, sa oko 1.690.000 stanovnika, jedan je od najlepših gradova u Evropi. Nalazi se na raskršću putnih pravaca sever-jug, povezujući Baltik sa Jadranom, i zapad-istok, povezujući Zapadnu Evropu sa Balkanom. Grad dostiže svoj vrhunac krajem XIX veka, kada sa 2.200.000 stanovnika predstavlja prvi južno-nemački grad, kulturno središte, rečnu luku, industrijski i trgovinski centar povezan sa češkim, mađarskim i južnoslovenskim zemljama.  Centar Beča je čuveni Ring, deo grada koji je svoj urbanistički izgled dobio za vreme vladavine cara Franje Josifa. Njegova ideja je bila da se jednim bulevarom odvoji centar grada, ili Innere Stadt, sa svojim palatama, pozorištima i radnjama, od perifernih delova. Ring je samo jedna od 23 oblasti koliko ih Beč ima. Užem Beču pripada 9 oblasti, a ostale obuhvataju i predgrađa. 

Program putovanja:

DAN 1.  BEOGRAD - BEČ

Polazak iz Beograda oko 22.00 časa.Vožnja kroz Mađarsku, Austriju do Beča.

DAN 2.  BEČ

Dolazak u Beč u jutarnjim časovima.Fakultativni organizovani obilazak Beča u pratnji vodiča na srpskom jeziku. Obilazak zgrade državne Opere, zgrade Parlamenta, Trga Marije Terezije, zgrade Burgteatra, zgrade dvoraca Hofburg, zatim centrom grada do glavne ulice Kertner strasse i katedrale Stephansdom. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme.Noćenje.

DAN 3. BEČ-BRATISLAVA (fakultativno)-BEOGRAD

Doručak. Napuštanje hotela. Fakultativno odlzak u Bratislavu. Obilzak grada. Slobodno vreme. Povratak u Beč.Fakultativno: uz pratnju vodiča odlazak do čuvenog dvorca Schönbrunn, gde posetioci mogu obići 20 soba austrijske carske porodice, uređenih po ukusu Marije Tereze u XVIII veku. Šetnja parkom koji okružuje dvorac i poseta vidikovcu iznad dvorca. Fakultativan obilazak Dunavskog tornja odakle se pruža predivan pogled na Beč i Dunav park. Fakultativni obilazak dvorca Belvedere u kome se nalazi nacionalna galerija Austrije. Slobodno vreme u gradu. Polazak za Srbiju. Vožnja kroz Mađarsku, dolazak u Beograd u kasnim večernjim časovima na mesto polaska oko ponoći.

 

 

Cena aranžmana po osobi :                                                               

 

Polazak

 

12.10.

  09.11.

30.11.

14.12.

21.12.

Hotel **/***           ND                                                             

                          1/2, 1/2+1

54€

54€

54€

54€

54€

Legenda:  ND – noćenje sa doručkom

Sve cene izražene su u eurima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate. Prikazana cena važi za članove ZPU studenata Beograda. Studenti koji nisu uplatili članarinu mogu to učiniti u prostorijama ZPU-a, svakog radnog dana od 9 do 15h. Uplate se vrše u prostorijama ZPU studenata Beograda, Balkanska 4/

 

Aranžman  obuhvata:

Øprevoz modernim turističkim autobusom (klima, DVD, audio oprema)

Øsmeštaj u hotelu 2*/3* na bazi 1 noćenja sa doručkom (švedski sto)

Øusluge tehničkog pratioca grupe  

Ørezervaciju i agencijske usluge

 

Aranžman ne obuhvata:

Øobilazak grada sa vodičem

Øfakultativne izlete

Øindividualne i extra hotelske troškove

Øulaznice za posete lokalitetima

Økonzumacija jela i pića u restoranima

Ømeđunarodno zdravstveno osiguranje (oko 1€ dnevno)

 

 

Način plaćanja:

Øukupan iznos aranž. u din. protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate

Ø40% prilikom rezervacije, a ostatak 15 dana pre putovanja

Øčekovima građana na 3 mesečne rate

 

Cene fakultativnih izleta:

 

ØObilazak grada – cena 5€

ØDunavski toranj (transfer+ulaznica+vodič) - cena 15 €

Ødvorac Belvedere (transfer+ulaznica+vodič) - cena  20 €

Øpaket dvorac Belvedere + Dunavski toranj - cena  25 €

ØdvoracSchönbrunn (transfer + ulaznica + vodič) – cena  25 €

Øizlet do Bratislave (transfer+vodič) - cena 15 €

Øminimum za realizaciju fakulativnih izleta je 25 putnika

 

Opis hotela: (smeštaj u navedenom hotelu ili sličnom):

HOTEL 2*/ 3* 

Lokacija: u širem centru Beča

Npr.HB 1 Hotel Wiener Neudorf www.hb1.at,Ibis Wien Mariahilf, Ibis budget Wien Messe ...

Øsobe su 1/2 i 1/2+1, sa kupatilom TWC, telefonom, TV-om...

Ødoručak – švedski sto

Ødoplata za  1/1 sobu : + 25 € na aranžman

 

 

NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM: Program važi isključivo za putnike sa novim biometrijskim pasošima. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji su državljani Srbije sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije,vizu su dužni da pribave lično, aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima na polasku i u toku trajanja aranžmana. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Ovaj program je radjen na bazi minimum 55 prijavljenih putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.