Beč - 5 dana / 3 noćenja - Nova godina 2019 Cena: 139 €

BEČ – glavni grad Austrije, grad valcera, stvaralaštva Mocarta, Betovena, Hajdna, Štrausa… Grad sa jednim od najvećih i najboljih muzejskih kompleksa na svetu, državnom i nacionalnom operom i teatrom, grad u kome je čuveni Saher hotel gde se i danas služi Saher torta prvi put napravljena 1832. godine. Grad dvoraca, palata i raskoši, grad sa najstarijim zabavnim parkom u Evropi – Prater. Grad srpske pismenosti i kulture. Grad pobratim gradu Beogradu. Grad sa oko 1.700.000 stanovnika. Grad koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim…

Program putovanja:                                               

DAN 1.  28.12.2018.-BEOGRAD

Polazak iz Beograda autobusom oko 22.00 časova . Vožnja kroz Mađarsku, Austriju do Beča

DAN 2.  29.12.2018. BEČ

Dolazak u Beč u jutarnjim časovima. Organizovani fakultativni obilazak Beča u pratnji vodiča. Obilazak zgrade državne Opere, zgrade Parlamenta, Trga Marije Terezije, zgrade Burgteatra, zgrade dvoraca Hofburg, zatim centrom grada do glavne ulice Kertner strasse i katedrale Stephansdom. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme.Noćenje.

DAN 3.  30.12.2018. BEČ-BRATISLAVA-BEČ

Doručak. Fakultativni odlazak na  izlet do Bratislave. Obilazak uz pratnju vodiča. Povratak u Beč. Slobodno vreme. Noćenje.

DAN 4.  31.12.2018. BEČ

Doručak. Fakultativno: uz pratnju lokalnog vodiča odlazak do čuvenog dvorca Schönbrunn , gde posetioci mogu obići 20-40 soba austrijske carske porodice, uređenih po ukusu Marije Tereze u XVIII veku. Šetnja parkom koji okružuje dvorac i poseta vidikovcu iznad dvorca. Slobodno vreme u gradu.Fakultativno odlazak na doček  Nove Godine na trgu, kaficima.. Noćenje.

DAN 5.  01.01.2019.BEČ- BEOGRAD

Doručak. Nakon doručka, fakultativan obilazak Dunavskog tornja odakle se pruža predivan pogled na Beč i Dunav park. Fakultativni obilazak dvorca Belvedere u kome se nalazi nacionalna galerija Austrije. Polazak za Srbiju. Vožnja kroz Mađarsku, dolazak u Beograd u večernjim časovima na mesto polaska.

 

 

 

 

Cena aranžmana po osobi :                                                               

 

Polazak

 

  28.12.

  Hotel 3*                      ND                     

                                   1/2, 1/2+1

139 €

Legenda: ND-noćenje sa doručkom

Sve cene izražene su u eurima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate. Prikazana cena važi za članove ZPU studenata Beograda. Studenti koji nisu uplatili članarinu mogu to učiniti u prostorijama ZPU-a, svakog radnog dana od 9 do 15h. Uplate se vrše u prostorijama ZPU studenata Beograda, Balkanska 4/I.

Aranžman  obuhvata:

Øprevoz modernim turističkim autobusom (klima, DVD, audio oprema)

Øsmeštaj u hotelu 3* usluga - 3 noćenja sa doručkom (švedski sto)

Øusluge pratioca grupe

Ørezervaciju i agencijske usluge

Aranžman ne obuhvata:

Øfakultativne izlete

Øindividualne troškove

Øulaznice za posete lokalitetima

Ømeđunarodno zdravstveno osiguranje (1€ dnevno)

Način plaćanja:

Øukupan iznos aranž. u din. protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate

Ø40% prilikom rezervacije, a ostatak 15 dana pre putovanja

Ø  čekovima građana na 3 mesečne rate

 

Cene fakultativnih izleta:

Øpanoramsko razgledanje Beča u pratnji vodiča - cena 5 €

ØDunavski toranj (ulaznica, vodić, autobuski prevoz)-cena 15€

ØDvorac Belvedere (ulaznica, vodić, autobuski prevoz)- cena 20€

ØPaket: Dunavski toranj i dvorac Belvedere-cena 25€

Ødvorac Šenbrun (transfer+ulaznica+vodič) –  cena  25 €

ØIzlet do Bratislave (vodič, autobuski prevoz)-15€

Øminimum za realizaciju fakultativnih izleta je 30 putnika

 

Opis hotela: Smešataj u navedenom hotelu ili sličnom

Hotel ***

Lokacija:nalazi se na periferiji grada na liniji gradskog prevoza.

Npr HB1 Hotel Wr. Neudorf ,www.hb1.at, Ibis Wien Mariahilf, Ibis Wien Messe ...

Ø  sobe 1/2

Ø  sobe sadrže: telefon, TV, kupatilo TWC.

Ø  doručak

Ø  doplata za  1/1 sobu : + 75 €/ aranžman

ZBOG NOVOG AUSTRIJSKOG ZAKONA U TURIZMU NEOPHODNO JE DOSTAVITI KOPIJU PASOŠA NAJKASNIJE 5 DANA PRED PUT!

NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM: Program važi isključivo za putnike sa novim biometrijskim pasošima. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji su državljani Srbije sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije,vizu su dužni da pribave lično, aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima na polasku i u toku trajanja aranžmana. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Ovaj program je rađen na bazi minimum 50 prijavljenih putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.