Beč - Trodnevni izlet - Nova godina 2020 Cena: 32 €

Beč je glavni grad i ujedno jedna od saveznih država Austrije, sa 1.512.000 stanovnika. Jedan je od najlepših gradova u Evropi. Nalazi se na raskršću putnih pravaca sever-jug, povezujući Baltik sa Jadranom, i zapad-istok, povezujući Zapadnu Evropu sa Balkanom. Grad dostiže svoj vrhunac krajem IX veka, kada sa 2.200.000 stanovnika predstavlja prvi južno-nemački grad, kulturno središte, rečnu luku, industrijski i trgovinski centar povezan sa češkim, mađarskim i južnoslovenskim zemljama.  Centar Beča je čuveni Ring, deo grada koji je svoj urbanistički izgled dobio za vreme vladavine cara Franje Josifa. Njegova ideja je bila da se jednim bulevarom odvoji centar grada, ili Innere Stadt, sa svojim palatama, pozorištima i radnjama, od perifernih delova. Ring je samo jedna od 23 oblasti koliko ih Beč ima. Užem Beču pripada 9 oblasti, a ostale obuhvataju i predgrađa.

Program putovanja

                                                           

DAN 1.  30.12.2019.-BEOGRAD

Polazak iz Beograda oko 21.00 časa. Vožnja kroz Mađarsku, Austriju do Beča.

DAN 2.  31.12.2019. BEČ

Dolazak u Beč u jutarnjim časovima. Slobodno vreme za šetnju, šoping ... Fakultativni obilazak Beča u pratnji lokalnog vodiča na srpskom jeziku. Obilazak zgrade državne Opere, zgrade Parlamenta, Trga Marije Terezije, zgrade Burgteatra, zgrade dvoraca Hofburg, zatim centrom grada do glavne ulice Kertner strasse i katedrale Stephansdom. Slobodno vreme u gradu. Doček Nove godine na trgu, u kafiću, restoranu.... . Povratak za Beograd oko 02.00h posle ponoći.

DAN 3.  01.01.2020. BEOGRAD

 

Dolazak u Beograd na mesto polaska u prepodnevnim časovima.

 

Cena aranžmana po osobi :                                                               

 

Polazak

 

  30.12.

TRODNEVNI IZLET

 

32 €

Sve cene izražene su u eurima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Prikazana cena važi za članove ZPU studenata Beograda. Studenti koji nisu uplatili članarinu mogu to učiniti u prostorijama ZPU-a, svakog radnog dana od 9 do 15h. Uplate se vrše u prostorijama ZPU studenata Beograda, Balkanska 4/I.

 

Aranžman  obuhvata:

Ø prevoz modernim turističkim autobusom (klima, DVD, audio oprema)

Ø usluge pratioca grupe

Ø rezervaciju i agencijske usluge

Aranžman ne obuhvata:

Ø fakultativne izlete

Ø individualne troškove

Ø ulaznice za posete lokalitetima

Ø međunarodno zdravstveno osiguranje (1€ dnevno)

 

Način plaćanja:

Ø ukupan iznos aranž. u din. protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate

Ø 50% prilikom rezervacije, a ostatak 15 dana pre putovanja

 

 

Cene fakultativnih izleta:

 

Ø obilazak  Beča u pratnji vodiča - cena 5 €

Ø dvorac Šenbrun-Imperial tura (transfer+ulaznica+vodič) –  cena  25 €

Ø minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 30 putnika

 

 

ZBOG NOVOG AUSTRIJSKOG ZAKONA U TURIZMU NEOPHODNO JE DOSTAVITI KOPIJU PASOŠA NAJKASNIJE 5 DANA PRED PUT!

NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM: Program važi isključivo za putnike sa novim biometrijskim pasošima. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji su državljani Srbije sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije,vizu su dužni da pribave lično, aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima na polasku i u toku trajanja aranžmana. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Ovaj program je rađen na bazi minimum 50 prijavljenih putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.