Budimpešta - Trodnevni izlet - Nova godina 2020 Cena: 24 €

Budimpešta je glavni grad Mađarske i glavni politički, industrijski, trgovački i saobaraćajni centar zemlje i ima preko 1,7 miliona stanovnika. Poznata istorija Budimpešte počinje sa rimskim gradom pod imenom Aquincum, osnovanim oko 89. godine nove ere, na mestu starije keltske naseobine blizu mesta gde je nastala Obuda. Aquincum  je od 106. godine do kraja IV veka bio glavni grad provincije, donje Panonije. Na mestu današnje Pešte je bio izgrađen grad Contra Aquincum( ili Trans Aquncum). Oblast su oko 900. godine osvojili Mađari, koji su oko jednog veka kasnije osnovali Kraljevinu Mađarsku. Turci su osvojili veći deo Mađarske u XVI veku i prekinuli su rast grada: Peštu su sa juga zauzeli 1526. godine, a Budim 15 godina kasnije. Godine 1690. Velikom seobom Srba pod vođstvom patrijarha Arsenija Čarnojevića, povećava se broj budimskih i peštanskih Srba koji su i od ranije živeli na ovim prostorima. Veliki deo Srba se nastanio u budimskom Tabanu. Pešta je od 1723. bila sedište administrativnog aparata kraljevstva, koji je najbrže rastao u XVIII i XIX veku, i inicirao izraziti rast grada u XIX veku.

Program putovanja:                                  

DAN 1. 30.12.2019. BEOGRAD

Polazak iz Beograda oko 23 h.Noćna vožnja uz kraće pauze za odmor.

DAN 2. 31.12.2019. BUDIMPEŠTA

Dolazak u Budimpeštu u ranim jutarnjim časovima. Slobodno vreme za šetnju, šoping ... Fakultativni obilazak Budimpešte u pratnji lokalnog vodiča na srpskom jeziku. Panoramsko razgledanje grada (Trg Heroja, Andraši bulevar, Opera, Pariska robna kuća, Novi Budim-Ribarske kule, crkva Svetog Mateje, Citadela na brdu Gelet, Kraljev dvorac). Slobodno vreme u gradu.Mogućnost odlaska do Sent Andreje, krstarenje Dunavom... Fakultativni doček Nove godine na trgu, brodu, čardi.... Polazak za Beograd oko 02.00 h posle ponoći.

DAN 3. 01.01.2020. BEOGRAD

Dolazak na mesto polaska u jutarnjim satima.

 

Cena aranžmana po osobi :                                                               

 

Polazak

 

30.12.

 

TRODNEVNI IZLET

 

 

24€

Sve cene izražene su u eurima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Prikazana cena važi za članove ZPU studenata Beograda. Studenti koji nisu uplatili članarinu mogu to učiniti u prostorijama ZPU-a, svakog radnog dana od 9 do 15h. Uplate se vrše u prostorijama ZPU studenata Beograda, Balkanska 4/I.

 

Aranžman  obuhvata:

Ø prevoz modernim turističkim autobusom (klima, DVD, audio oprema)

Ø usluge pratioca grupe i vodiča

Ø rezervaciju i agencijske usluge

 

Aranžman ne obuhvata:

Ø fakultativne izlete

Ø ulaznice za posete lokalitetima

Ø međunarodno zdravstveno osiguranje (1€ dnevno)

 

 

Način plaćanja:

 

Ø ukupan iznos aranž. u din. protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate

 

Ø 50% prilikom rezervacije, a ostatak 15 dana pre putovanja

 

 

Cene fakultativnih izleta:

 

Ø panoramsko razgledanje Budimpešte u pratnji vodiča - cena 5 €

 

Ø krstarenje Dunavom – u trajanju od cca 1h (transfer+krstarenje+vodič) – cena 15 €

 

Ø izlet za Sent Andreju (transfer + razgledanje + vodič) – cena 15 €

 

Ø minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 30 putnika 

 

 

NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM: Program važi isključivo za putnike sa novim biometrijskim pasošima. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji su državljani Srbije sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije,vizu su dužni da pribave lično, aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima na polasku i u toku trajanja aranžmana. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

 

Ovaj program je rađen na bazi minimum 50 prijavljenih putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.