Istanbul - 5 dana / 2 noćenja - Jesen 2016. Cena: 59 €

ISTANBUL - (nekada: Konstantinopolj ili Carigrad) se nalazi na ulazu u Bosforski moreuz, a njegovo istorijsko srce smešteno je oko prirodne luke poznate i kao Zlatni rog. Sa svojih 8.803.468 (11.372.613 sa periferijom) stanovnika, najveći je grad Turske i jedan od najvećih evropskih gradova. Sedište istoimene oblasti, dok je u delu grada poznatom kao Fanar sedište Vaseljenskog patrijarha. Istanbul je grad u kome se susreću mnoge civilizacije i čiji su tragovi vidljivi širom grada.

Program putovanja :

DAN 1.  BEOGRAD - ISTANBUL
Polazak grupe sa parkinga Sava Centra u 17.00h. Noćna vožnja kroz Bugarsku sa kraćim pauzama za odmor.

DAN 2.  ISTANBUL
Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Fakuktativni odlazak na panoramsko razgledanje grada (Golden most, Taksim, Zlatni rog. Silazak na Bosfor, Palata Dolmabahče). Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

DAN 3.  ISTANBUL
Doručak. Slobodno vreme. Fakultativni obilazak znamenitosti Istanbula – Plato Topkapi ( Plava Džamija, Aja Sofija, Dvorac Topkapi). Slobodno popodne. Noćenje.

DAN 4.  ISTANBUL
Doručak.Napuštanje hotela. Fakultativno odlazak u obilazak Dolmabahče palate i na krstarenje Bosforom  uz pratnju lokalnog vodiča. Slobodno vreme do večernjih časova. Vožnja kroz Bugarsku sa kraćim pauzama za odmor.

DAN 5.  ISTANBUL-BEOGRAD
Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim  satima. 

 

Cena aranžmana po osobi je:          

Polazak

 

20.10.

10.11.

Hotel  ***                                             ND                                                                               

                                              1/2, 1/3

59 €

59 €

Legenda: ND-noćenje sa doručkom. 

Sve cene izražene su u eurima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate. Prikazana cena važi za članove ZPU studenata Beograda. Studenti koji nisu uplatili članarinu mogu to učiniti u prostorijama ZPU-a, svakog radnog dana od 9 do 15h. Uplate se vrše u prostorijama ZPU studenata Beograda, Balkanska 4/I.

 

Aranžman  obuhvata:

 • prevoz modernim turističkim autobusom (klima, DVD, audio oprema)
 • smeštaj u hotelu*** na bazi 2 noćenja sa doručkom (švedski sto) 
 • usluge vodiča i pratioca grupe
 • rezervaciju i agencijske usluge

 

Aranžman ne obuhvata: 

 • fakultativne izlete
 • individualne i extra hotelske troškove
 • konzumaciju jela i pića u restoranima
 • ulaznice za posete lokalitetima
 • međunarodno zdravstveno osiguranje (600 dinara)
 • doplata u iznosu od 10 €  za putnike koji ne koriste nijedan fakultativni izlet
 • doplata za  1/1 sobu : + 35 € na cenu aranžmana

 

Cene fakultativnih izleta:

 • Panoramski obilazak grada-cena 10€
 • Krstarenje Bosforom i Carska Patrijaršija (vožnja brodom + vodič) - cena 20 €
 • Aja Sofija, Topkapi palata, Plava Džamija i Hipodrom (paket ulaznica + vodič) - cena 40 €
 • Dolma Bahče palata (ulaznice za palatu + vodič) – cena 25 €  
 • Tursko veče  – cena 30 €
 • PAKET obilazak grada + Aja Sofija+Plava Džamija+Hipodrom+Topkapi Palata - cena 45 €
 • Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 25 putnika 

        

Način plaćanja:                                                                    

 • ukupan iznos aranž. u din. protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate
 • 40% prilikom rezervacije, a ostatak 10 dana pre putovanja
 • čekovima građana na 3 mesečne rate

 

NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM: Program važi isključivo za putnike sa novim biometrijskim pasošima. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji su državljani Srbije sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije,vizu su dužni da pribave lično, aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima na polasku i u toku trajanja aranžmana. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. 

OBAVEZNO JE POSEDOVATI NOVI PASOŠ REPUBLIKE SRBIJE ZA PRIJAVU PUTOVANJA

Prtljag putnika sme da sadrži isključivo stvari za ličnu upotrebu, i jedan kofer po osobi.

Ovaj program je radjen na bazi minimum 65 prijavljenih putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.