Jezera Austrije - 5 dana / 2 nocenja - Proleće 2020 Cena: 89 €

Salcburg je četvrti po veličini grad u Austriji, smešten u središnjem delu države. Salcburg ima očuvano staro gradsko jezgro, mahom obrazovano u vreme baroka. Staro jezgro se smestilo ispod srednjovekovnog dvorca na brdu i sastavljeno je od niza trgova i uskih ulica. Kao važno središte rimokatoličke crkve grad ima mnogo crkava i kapela, koje su monumetalne i raskošne, kao i veliki broj palata i parkova. Blizina Alpa, zaostavština Mocarta, okolna jezera... čine Salcburg važnim turističkih odredištem.
VOLFGANGZE (Wolfgangsee) je jedno od najlepših austrijskih jezera i poznato turističko mesto.
BAD IŠI je poznata banja u Austriji, koja je u doba Habzburgovaca bila često odredište carske porodice.
HALŠTAT (Hallstatt) se nalazi na samoj obali, u jugozapadnom delu istoimenog jezera, u austrijskom Salckamergut regionu, koji se proteže istočno od grada Salcburga. U ovoj regiji se nalazi i Halštat rudnik soli, najstariji na svetu.

Program putovanja:                                              

DAN 1. BEOGRAD

Polazak iz Beograda oko 22.00 časa sa parkinga kod Sava Centra. Noćna vožnja kroz Srbiju, Mađarsku ka Austriji, uz kratke usputne pauze za odmor.

DAN 2.Salzburg 

Dolazak u jutarnjim časovima, odlazak u obilazak  grada uz pratnju vodiča.Pešačka tura: Katedrala, Franjevački manastir, Nadbiskupska palata, Mocartova rodna kuća, park Mirabel sa veličanstvenim pogledom na palatu. Slobodno vreme. Odlazak  u hotel. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

DAN 3. Helbrun palata-Vofgangze (fakultativno)

Doručak. Slobodan dan-fakultativni obilazak Helbrun palate i magičnih fontana, izgradjenih početkom XVII veka po nalogu princa Markusa Sitikusa kao letnja rezidencija, u podnožju planine Helbrun. Nakon obilaska palate, fakultativni odlazak do  najlepšeg austrijskih jezera Volfgangze. Dolazak do Sv. Gilgena. Danas je to poznato turističko mesto zahvaljujući i tradiciji operete i slavnih hotela. Na Sv. Gilgenu se nalazi kuća Mocartove majke, a obići ćemo glavni trg, crkvu sv. Egidija, gradske većnice i stari hotel Post s oslikanom fasadom. Fakultativna vožnja brodom po jezeru (Sv.Gilgen- Sv.Volfgang). Slobodno vreme u Sv.Volfgangu. Putnici koji ne idu na vožnju brodom, autobusom dolaze do Sv. Volfganga. Povratak u hotel. Noćenje.

DAN 4. BadIšl –Halštat (fakultativno)

Doručak.Napuštanje hotela. Nastavak putovanja ka Bad Išlu. U gradskom središtu možete posetiti jednu od najslavnijih poslastičarnica Austrije “Zauner" i probati autentične išlere, kolače koji su dobili ime po samom mestu. Slobodno vreme za šetnju ili kafu i kolače.  Nastavak putovanja ka Halštatu – poznatom jezeru i jednom od najpoznatijih fotografskih motiva Austrije, mestašca s ribarskim kućama koje je poznato po arheološkom nalazištu keltske kulture. Okružen je bujnim alpskim planinama, a pored divnog pejsaža i očuvane prirode, prava atrakcija su i istorijske znamenitosti Halštata: Župna crkva vaznesenja koja je sagrađena 1505. godine, podzemno groblje Karner u kojem se nalazi kosturnica iz 16. veka, Halštat muzej koji ima drugu najveću kolekciju na svetu umetničkih dela halštatske kulture, rudnik soliFakultativna poseta rudniku soli - Slobodno vreme do popodnevnih časova.Polazak za Beograd. Vožnja kroz Austriju do Srbije.

DAN 5. BEOGRAD

Dolazak u Beograd u jutarnjim satima. Cena aranžmana po osobi :                                                               

 

Polazak

 

24.05.

20.06.

 

HOTEL **/***                    ND

                                  1/2, 1/2+1

89 €

89 €

Legenda:  ND-noćenje sa doručkom

Sve cene izražene su u eurima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate. Prikazana cena važi za članove ZPU studenata Beograda. Studenti koji nisu uplatili članarinu mogu to učiniti u prostorijama ZPU-a, svakog radnog dana od 9 do 15h. Uplate se vrše u prostorijama ZPU studenata Beograda, Balkanska 4/I.

Aranžman  obuhvata:

Ø     prevoz modernim turističkim autobusom (klima, DVD, audio oprema)

Ø     smeštaj u hotelu**/*** na liniji gradskog prevoza na bazi 2 noćenja sa doručkom  

Ø     razgledanje prema programu

Ø     usluge vodiča i pratioca grupe

Ø     rezervaciju i agencijske usluge

 

Aranžman ne obuhvata:

Øfakultativne izlete

Øulaznice za posete lokalitetima

Øindividualne i druge ekstra hotelske troškove

Øobavezno međunarodno zdravstveno osiguranje (oko 1€ po danu)

 

Cene fakultativnih izleta:

Ø   izlet do jezera Vofgangze i obilazak Sv. Gilgen - Sv. Volfgang-cena 15€

Ø  fakultativan obilazak rudnika-cena 25€ (oko 2 h, uključuje zaštitnu odeću, vožnju vozom, toboganima, obilazak rudnika )

Ø  fakultativnu vožnju brodićem  (Sv. Gilgen - Sv. Volfgang – trajanje oko 40 min)-cena 20€

Ø  obilazak Helbrun palate i magičnih fontana-cena 15€

Ø  minimum za realizaciju fakulativnih izleta je 25 putnika

 

 

Način plaćanja:

Ø   ukupan iznos aranž. u din. protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate

Ø   40% prilikom rezervacije, a ostatak 15 dana pre putovanja

Ø   čekovima građana na 3 mesečne rate

 

Opis hotela :

HOTEL **/***  - Lokacija:Hotel se nalazi u širem centru grada na liniji gradskog prevoza.

Smeštaj u 1/2 i 1/2+1 klasičnim sobama, TWC

 

 

NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM: Program važi isključivo za putnike sa novim biometrijskim pasošima. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji su državljani Srbije sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije,vizu su dužni da pribave lično, aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima na polasku i u toku trajanja aranžmana.Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. 

Ovaj program je radjen na bazi minimum 45 prijavljenih putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Agencija zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.