Krakov - 6 dana / 3 noćenja - Nova godina 2018 Cena: 89 €

KRAKOV - na 760 km od beograda nalazi se Krakov, u svetu poznat kao grad legendi, zbog bajkovitih priča koje stoje iza svake građevine, spomenika, skulpture... Najstariji je i drugi po veličini grad u Poljskoj. Predstavlja kulturni, administrativni i turistički centar regije. Njegovo staro gradsko jezgro uvršteno je u Svetsku kulturnu baštinu i pod zaštitom je UNESCO-a od 1978. godine. Sliku o ovom gradu možete steći i na osnovu brojnih nadimaka koji su mu dodeljeni – Firenca severa, Poljska Atina, mali Pariz, mali Beč... Krakov je poznat i kao univerzitetski centar Evrope

Program putovanja:

 

1.DAN: BEOGRAD – KRAKOV

Polazak iz Beograda oko 17h (tačno vreme i mesto polaska biće poznato dva dana pred put).Vožnja kroz Mađarsku, Slovačku…

2.DAN: KRAKOV

Dolazak u Krakov u prepodnevnim časovima, nekadašnju prestonicu Poljske, a danas njenu kulturnu prestonicu. Panoramsko razgledanje kraljevskog grada sa lokalnim vodičem, obilazak nekadašnje prestonice Poljske sa razgledanjem tvrđave Vavel, brda Vavel sa kraljevskim dvorcem i katedralom, Pećine zmaja koja je i simbol Krakova, starog gradskog Rineka sa zvonikom, Crkve Sv. Marije, Univerziteta Jagielo iz XIV veka, Jevrejske četvrti Kazimierz, Ulice Kanoniczna sa zgradama iz XIV veka… Nakon obilaska smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3.DAN: KRAKOV- VELIČKA (fakultativno)-KRAKOV

Doručak. Doručak. Slobodno vreme ili mogućnost fakultativnog izleta do najstarijeg rudnika soli u Evropi, Velička. Po dolasku spuštanje stepenicama sa lokalnim vodičem do dubine od 135 m gde se nalazi i spektakularno podzemno jezero, kraljevska kapela napravljena od soli i koncertna dvorana. U povratku izlaz je specijalnim liftom. Povratak u Krakov. Individualni doček Nove godine. SREĆNA NOVA GODINA!!!  Noćenje.

4.DAN: KRAKOV

Doručak. Slobodan dan u Krakovu. Noćenje.

5.DAN:  KRAKOV- AUŠVIC (fakultativno)

Doručak.Napuštanje hotela. Slobodno vreme ili fakultativno poseta nekadašnjem zloglasnom nacističkom koncentracionom logoru Aušvic-Birkenau (današnji spomen-muzej pod zaštitom je UNESCO-a). Nakon obilaska, povratak u Krakov. U popodnevnim časovima polazak za Beograd. Noćna vožnja…

6.DAN: BEOGRAD

Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima.

Cena aranžmana po osobi :                                                               

 

Polazak

 

                      29.12.

             29.12.

Hotel ***                                  ND

                                            1/2, 1/2+1

                 first minute   

                       89 €

 

              139€

Legenda:  ND – noćenje sa doručkom

Sve cene izražene su u eurima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate. Prikazana cena važi za članove ZPU studenata Beograda. Studenti koji nisu uplatili članarinu mogu to učiniti u prostorijama ZPU-a, svakog radnog dana od 9 do 15h. Uplate se vrše u prostorijama ZPU studenata Beograda, Balkanska 4/I.

 

                                                                            

Aranžman  obuhvata:

Øprevoz modernim turističkim autobusom

Øsmeštaj u hotelu 3* na bazi 3 noćenja sa doručkom

Ørazgledanje Krakova prema programu

Øusluge pratioca grupe

Ørezervaciju i agencijske usluge

 

 

 

Aranžman ne obuhvata:

 

Øfakultativne izlete (obavezna prijava u agenciji)

Øindividualne i extra hotelske troškove

Øulaznice za posete lokalitetima

Økonzumacija jela i pića u restoranima

Ømeđunarodno zdravstveno osiguranje (1€ dnevno)

 


 

Način plaćanja:

Øukupan iznos aranž. u din. protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate

Ø40% prilikom rezervacije, a ostatak 10 dana pre putovanja

Øčekovima građana na 3 mesečne rate

 

 

Cene fakultativnih izleta:

ØAušvic i Birkenau – cena 25 €

Ørudnik soli Velička – cena 30 €

Øminimum za realizaciju fakultativnih izleta je 25 putnika

 

Opis hotela:

Hotel Junior 2 ***  nalazi se 9 km od strogog centra Krakova. Na 20 m od hotela se nalazi autobusko stajalište (do centra grada se preseda na tramvaj). U blizini hotela je Lidl,a nešto dalje se nalazi Carrefour hipermarket kao i Decathion. Sve sobe u hotelu poseduju kupatilo, mini-bar,fen i besplatan wifi internet. Usluga na bazi noćenja doručak-švedski sto. http://junior-2.krakowhotels.net/en/

Doplata za 1/1 sobu: + 60 € (na upit) na cenu aranžmana

 

 

NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM: Program važi isključivo za putnike sa novim biometrijskim pasošima. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji su državljani Srbije sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije,vizu su dužni da pribave lično, aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima na polasku i u toku trajanja aranžmana.Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

 

Ovaj program je radjen na bazi minimum 40 prijavljenih putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.