Krakov - 6 dana / 3 noćenja - Nova godina 2019 Cena: 109 €

KRAKOV - na 760 km od beograda nalazi se Krakov, u svetu poznat kao grad legendi, zbog bajkovitih priča koje stoje iza svake građevine, spomenika, skulpture... Najstariji je i drugi po veličini grad u Poljskoj. Predstavlja kulturni, administrativni i turistički centar regije. Njegovo staro gradsko jezgro uvršteno je u Svetsku kulturnu baštinu i pod zaštitom je UNESCO-a od 1978. godine. Sliku o ovom gradu možete steći i na osnovu brojnih nadimaka koji su mu dodeljeni – Firenca severa, Poljska Atina, mali Pariz, mali Beč... Krakov je poznat i kao univerzitetski centar Evrope

 Program putovanja:

1.DAN  29.12.2018.: BEOGRAD – KRAKOV

Polazak iz Beograda oko 19h sa Turističkog terminala, koji se nalazi u sklopu Autocentra Lasta na autoputu Beograd – Niš. Noćna vožnja preko Mađarske i Slovačke sa kraćim usputnim pauzama radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.

2.DAN 30.12.2018.: KRAKOV

Dolazak u Krakov u prepodnevnim časovima. Smeštaj u hotel . Slobodno popodne za odmor, individualnu šetnju i upoznavanje grada. Obilazak brda Vavel sa kraljevskim dvorcem i katedralom, stari srenjovekovni gradski trg Rinek sa zvonikom – među najvećim u Evropi, katedrala Sv. Marije, Barbakan, Univerzitet Jagielo iz XIV veka, Cvetna vrata, ulica Kanonička sa zgradama iz XIV veka. Uveče organizovan fakultativni odlazak u diskoteku. Povratak u hotel. Noćenje.

3.DAN 31.12.2018.: KRAKOV- VELIČKA (fakultativno)-KRAKOV

Doručak. Slobodno vreme za individualnu šetnju i razglednje grada. Mnoštvo prodavnica , kafića, pivnica i restorana će upotpuniti užitak šetnje ovim gradom. Povratak u hotel. Fakultativni odlazak na doček Nove godine u jednu od diskoteka. *DOČEK NOVE GODINE* SREĆNA NOVA GODINA!!!  Noćenje.

4.DAN 01.01.2019.: KRAKOV

Doručak. Nakon doručka fakultativnI odlazak do Veličke – najvećeg rudnika soli u Evropi. Ovo fascinantno mesto datira joz iz XII veka. Zadiviće Vas čudesni grad lavirinata, uskih hodnika, džinovskih pećina, podzemnih jezera pod zemljom, neverovatne akustike. U kapeli svete Kinge na dubini od 101 m, redovno se održavaju koncerti simfonijskog orkestra Krakova. Sa svoda se spušta pet prekrasnih lustera izgrađenih od soli i kristala, koji igrom svetlosti i senke, uz odsjaj soli svuda po zidovima, daju nestvarno čaroban prizor. Tu su i najstariji muzej rudarstva na svetu, restorani, skulpture od soli… Povratak u Krakov. Slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. Noćenje.

5.DAN 02.01.2019.:  KRAKOV- AUŠVIC (fakultativno)

DoručakNapuštanje hotela i slobodno vreme u Krakovu ili fakultativni odlazak u Aušvic, najveći i najozloglašeniji koncetracioni logor iz Drugog svetskog rata koji se od 1979. nalazi pod zaštitom UNESCO-a. Višečasovni obilazak logora u pratnji lokalnog vodiča. Povratak u Krakov. Slobodno vreme do polaska za Beograd. Noćna vožnja preko Slovačke i Mađarske sa usputnim kraćim zadržavanjima radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.

6.DAN 03.01.2019.: BEOGRAD

 Dolazak u Beograd, na turistički terminal, u ranim jutarnjim satima

 

 

Cena aranžmana po osobi :                                                               

 

Polazak

 

 29.12.

29.12.

Hotel ***                                  ND

                                          1/2, 1/2+1

                specijalna cena   

109 €

redovna cena

              129€

Legenda:  ND – noćenje sa doručkom

Sve cene izražene su u eurima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate. Prikazana cena važi za članove ZPU studenata Beograda. Studenti koji nisu uplatili članarinu mogu to učiniti u prostorijama ZPU-a, svakog radnog dana od 9 do 15h. Uplate se vrše u prostorijama ZPU studenata Beograda, Balkanska 4/I.                                                                                                  

Aranžman  obuhvata:

Øprevoz modernim turističkim autobusom

Øsmeštaj u hotelu 3* na bazi 3 noćenja sa doručkom

Ørazgledanje Krakova prema programu

Øusluge pratioca grupe

Ørezervaciju i agencijske usluge

 

 Aranžman ne obuhvata:

 

Øfakultativne izlete (obavezna prijava u agenciji)

Øindividualne i extra hotelske troškove

Øulaznice za posete lokalitetima

Økonzumacija jela i pića u restoranima

Ømeđunarodno zdravstveno osiguranje (1€ dnevno)

 

Način plaćanja:

Øukupan iznos aranž. u din. protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate

Ø40% prilikom rezervacije, a ostatak 15 dana pre putovanja

Øčekovima građana na 3 mesečne rate

 

Cene fakultativnih izleta:

ØAušvic  – cena 25 €

Ørudnik soli Velička – cena 30 €

ØUlaznica za diskoteku za sve tri noći – paket : 25 ,  (30.12 -10 , 31.12.- 20 , 01.01- 10 )

Øminimum za realizaciju fakultativnih izleta je 25 putnika

Opis hotel

Hotel Ibis Budget Bronovice  www.ibisbudget.com
(ili sličan - iste kategorije i približno iste lokacije)
 
Hotel Ibis Budget se nalazi 15 minuta od centra grada. Ispred hotela staje linija gradskog prevoza. Hotel poseduje dvokrevetne i trokrevetne sobe, standardno opremljene. ishrana u hotelu - doručak-švedski sto (buffet-servis)/ usluga samoposluživanja u skladu sa hotelskim pravilima

 

Doplata za 1/1 sobu: + 65 €  na cenu aranžmana

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM: Program važi isključivo za putnike sa novim biometrijskim pasošima. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji su državljani Srbije sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije,vizu su dužni da pribave lično, aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima na polasku i u toku trajanja aranžmana.Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

 

Ovaj program je radjen na bazi minimum 40 prijavljenih putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.