Prag - 5 dana / 2 noćenja - Jesen 2019 Cena: 60 €

Prag – magični grad, zlatni grad, grad stotinu tornjeva. Putovanje u grad najveće istorijske vrednosti sa dugom tradicijom. Nastao je i razvijao se na raskrsnici puteva u srcu Evrope. Prag je glavni privredni, ekonomski i kulturni centar Češke Republike. Istorijski centar grada je pod zaštitom Uneska. U svojim delima Prag su opisali mnogi umetnici iz različitih epoha kao što su Bedžih Smetana, Antonjin Dvoržak i Franc Kafka, a njegovim ulicama su se šetali i Mocart, Ajnštajn i Nikola Tesla. Vreme je da se njegovim ulicama prošetate i Vi!

Program putovanja:

DAN 1. BEOGRAD
Polazak iz Beograda oko 20.00 časova, sa velikog parkinga kod Sava  Centra. Vožnja kroz Mađarsku, Slovačku i Češku uz kraće pauze radi odmora.

DAN 2.  PRAG
Dolazak u Prag u jutarnjim satima.Slobodno vreme u gradu ili fakultativi odlazak u panoramsko razgledanje grada uz pratnju vodiča: Staro mesto, Karlov most, Trg malteških vitezova, bista Karla IV, Kamentinium, Pariska ulica, Staromestski trg, Orloj, Gradska većnica, Tinska crkva, spomenik J. Husu, Celetna ulica, muzej F.Kafke, Praška kula, Obecni dum, Karlov univerzitet, Vaclavske namesti. Prelaskom Vltave dolazimo do Hradiana i razgledamo manastire Strahov, Loreto, palate Lobkovic, Valenštajni, smenu straže ispred novog kraljevskog dvorca, katedralu Sv. Vita, stari kraljevski dvorac, Zlatnu ulicu, baziliku Sv. Đorđa. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

DAN 3. PRAG- DREZDEN -PRAG ( fakultativno)

Doručak.Slobodan dan za individualne aktivnosti. Fakultativno odlazak na izlet u Drezden. Povratak u Prag.Fakultativno vožnja brodom po Vltavi uz zvuke Smetane. Noćenje.

DAN 4.  PRAG-KARLOVI VARI-PRAG (fakultativno)
Doručak. Napuštanje hotela.Fakultativno: odlazak do najčuvenije banje u Evropi-Karlovih Vari, slobodno vreme za individualno razgledanje, povratak u Prag. U večernjim časovima  polazak ka Srbiji. Noćna vožnja uz kraće pauze radi odmora. 

DAN 5. BEOGRAD
Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima.

 

 

Cena aranžmana po osobi :                                                               

 

Polazak

 

09.11.

06.12.

Hotel ***        ND                    

                             1/2, 1/2+1

60€

60€

Legenda:  ND – noćenje sa doručkom

Sve cene izražene su u eurima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate. Prikazana cena važi za članove ZPU studenata Beograda. Studenti koji nisu uplatili članarinu mogu to učiniti u prostorijama ZPU-a, svakog radnog dana od 9 do 15h. Uplate se vrše u prostorijama ZPU studenata Beograda, Balkanska 4/I

Aranžman  obuhvata:

Øprevoz modernim turističkim autobusom (klima, DVD, audio oprema)

Øsmeštaj u hotelu 3* na bazi 2 noćenja sa doručkom

Øvodiče na srpskom jeziku

Øusluge pratioca grupe  

Ørezervaciju i agencijske usluge

Aranžman ne obuhvata:

Øobilazak grada sa vodičem

Øfakultativne izlete

Øindividualne i extra hotelske troškove

Øulaznice za posete lokalitetima

Økonzumacija jela i pića u restoranima

Ømeđunarodno zdravstveno osiguranje (oko 1€ dnevno)

Ødoplatu za 1/1 sobu-25€

 

Način plaćanja:

Øukupan iznos aranž. u din. protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate

Ø40% prilikom rezervacije, a ostatak 15 dana pre putovanja

Øčekovima građana na 3 mesečne rate

 

Cene fakultativnih izleta:

ØObilazak grada sa vodičem (panorama + pešačka tura)-cena 10 €

ØIzlet za Karlove Vari – cena 25 €

ØIzlet za Drezden – cena 30 €

ØPAKET ( K.Vari i Drezden) 50 evra

ØKrstarenje Vltavom oko 1 sat – cena 10 €

ØVožnja brodom sa večerom 2h (švedski sto) – cena 20 €

Øminimum za realizaciju fakultativnih izleta je 25 putnika

Opis hotela (smeštaj u navedenom hotelu ili sličnom):

HOTEL  3*

Lokacija: nalazi se u širem centru grada povezan  gradskim prevozom do centra

Npr. Campus Jih, Esprit, Fortuna West, Fortuna City, Central,Eden apartmani...

Øsobe su 1/2 ili 1/2+1 sa kupatilom TWC, TV-om, telefonom

Ødoručak – švedski sto

Ødoplata za  1/1 sobu : + 25 €/ aranžman

 

 

 


 

NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM: Program važi isključivo za putnike sa novim biometrijskim pasošima. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji su državljani Srbije sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije,vizu su dužni da pribave lično, aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima na polasku i u toku trajanja aranžmana. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Ovaj program je rađen na bazi minimum 65 prijavljenih putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja