Temišvar i Arad - Dvodnevni izlet - Nova godina 2020 Cena: 12 €

Temišvar, najveći grad Banata, leži na obalama reke Begej i sedište je županije Tamiš. Temišvar je najveći kulturno istorijski centar Srba u Rumuniji gde i danas živi veliki broj srpskog življa. U gradu se nalazi sedište Eparhije Temišvarske Srpske Pravoslavne crkve, kao i savez Srba u Rumuniji. Grad nazivaju "Mali Beč" jer je dugo bio pod opsadom Habzburgovaca, a njegov centar podseća na stari deo Beča. Prvi evropski grad koji je dobio električno osvetljenje, a neke od zgrada projektovao je lično čuveni Gustav Ajfel. U novijoj istoriji poznat je kao grad u kome je počeo ustanak koji je doveo do sloma režima diktatora Nikolae Čaušeskua. Nekada iza "Gvozdene zavese'', a danas dvadeset dve godine kasnije Temišvar je moderan grad...
Arad je jedan od rumunskih gradova koji je najudaljeniji od prestonice Bukurešta, dok je sa druge strane grad mnogo bliži Beogradu 210 km. Najbliži veći grad je Temišvar udaljen 43 km. Arad je i rodno mesto plemića, najbogatijeg Srbina tog vremena, zadužbinara i osnivača pestanskog Tekelijanuma Save Tekelije, koji je tu i sahranjen u crkvi Sv. Apostola Petra i Pavla

Program putovanja: 

                                                          

DAN 1. 31.12.2019. BEOGRAD – TEMIŠVAR – ARAD –TEMIŠVAR-BEOGRAD

Polazak oko 07h iz Beograda.. Vožnja preko Pančeva i Vršca, gde je predviđena kraća pauza. Dolazak na granični prelaz Vatin / Moravita, posle carinskih i pasoških kontrola  nastavak vožnje do Temišvara. Po dolasku u Temišvar sledi obilazak grada: Saborna Crkva srpske pravoslavne crkve posvećena Sv. Đorđu (sagrađena 1748. god. u kojoj se nalazi vredni ikonostas, delo Konstantina Danila i majstora Mihaila Janica iz Arada), Vladičanski dom, Trg Ujedinjenja, Trg Slobode sa zgradom Garde i starom Gradskom Kućom. Nastavak šetnje do drugog gradskog trga Trga Pobede sa  najstarijom gradskom zgradom - dvorac Huniazilor (podignut u XV veku po naredbi Vojvode od Transilvanije Iancu de Hunadoar - u našoj istoriji poznatom kao Sibinjanin Janko) koji je danas muzej Banata, gde se na jednom kraju nalazi zgrada Opere i nacionalnog teatra ( koja ima repertoar na rumunskom, nemačkom i mađarskom jeziku) a na drugom katedralni hram Banatske mitropolije rumunske pravoslavne crkve, a između njih je najmlađi gradski trg,  izduženog oblika sa nizom gradskih palata iz zadnjih decenja Austrougarske vladavine ( rađenih u stilu akademizma i secesije ) i statuom vučice koja doji Romula i Rema ( poklon grada Rima 1926 god.). Slobodno vreme u centru grada.

Fakultativno: odlazak do Arada, mesto u kojem su rođeni poznati Srbi: Sava Tekelija, Stevan Aleksić, Milan Tabaković, Đorđe Tabaković, Ivan Tabaković. Po dolasku, obilazak grada-zdanja podignutog po projektu Milana Tabakovića (porodična kuća Tabakovićevih, Trgovačka škola, Najmanova palata, Minoritska crkva, Palata Aradsko-čanadske železničke direkcije, Industrijsko-narodna banka, Feldesova palata..), Državni teatar, Okružna većnica, Palata kulture, spomenik streljanim mađarskim generalima, poseta rumunskoj crkvi u kojoj se nalazi ikonostas Nikole Aleksića, poseta srpskoj crkvi, u kojoj je sahranjen Sava Tekelija… slobodno vreme u gradu. Povratak u Temišvar.

Slobodno vreme, doček Nove godine na trgu. Polazak za Beograd oko 02 h.

DAN 2. 01.01.2020. BEOGRAD

Dolazak na mesto polaska u jutarnjim časovima.

 

 

 

Cena aranžmana po osobi :                                                               

 

Polazak

 

  31.12.

DVODNEVNI IZLET

12 €

Sve cene izražene su u eurima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Prikazana cena važi za članove ZPU studenata Beograda. Studenti koji nisu uplatili članarinu mogu to učiniti u prostorijama ZPU-a, svakog radnog dana od 9 do 15h. Uplate se vrše u prostorijama ZPU studenata Beograda, Balkanska 4/I.

 

Aranžman  obuhvata:

Ø prevoz modernim turističkim autobusom (klima, DVD, audio oprema)

Ø razgledanje Temišvara  u pratnji vodiča

Ø usluge pratioca grupe  

Ø rezervaciju i agencijske usluge

 

Aranžman ne obuhvata:

Ø fakultativne izlete

Ø ulaznice za posete lokalitetima

Ø individualne troškove

Ø obavezno međunarodno zdravstveno osiguranje (1€ dnevno)

 

Način plaćanja:

Ø ukupan iznos aranž. u din. protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate

Ø 50% prilikom rezervacije, a ostatak 15 dana pre putovanja

 

 

Cene fakultativnih izleta:

 

Ø  fakultativni odlazak do Arada - cena 15 €

Ø  fakultativni  ručak u restoranu Karađorđe (supa, bečka šnicla, pekarski krompir, sezonska salata, hleb, pita od jabuka) - cena 5 €

Ø  minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 30 putnika

 


 

NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM: Program važi isključivo za putnike sa novim biometrijskim pasošima. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji su državljani Srbije sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije,vizu su dužni da pribave lično, aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima na polasku i u toku trajanja aranžmana. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Ovaj program je rađen na bazi minimum 45 prijavljenih putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.