Trst - Palmanova - Muggia -Trodnevni izlet - Proleće 2020. Cena: 22 €

Trst je važan grad i luka u Italiji na istočnoj obali Jadrana sa oko dvestadeset hiljada stanovnika.Grad je središte istoimenog okruga Trst i pokrajine Fruli-Venecija Đulija. Trst je nekada bio "carska luka Habzburgovaca", a danas je najvažnija pomorska luka severnog Jadrana.
Muggia ( Mudja) je mali lučki grad u blizini Trsta. Gradska arhiktetura obeležena je mletačkom i austrijskom  istorijom.Nastala je u 8 veku pre nove ere.

 

Program putovanja:                                                              

 

Dan 1. Beograd - Trst

 

Polazak iz Beograda oko 22h, sa velikog parkinga kod Sava Centra. Noćna vožnja kroz Hrvatsku, Sloveniju do Italije uz kraće pauze radi odmora.

 

 

Dan 2. Trst –Palmanova-Muggia- Beograd

 

Dolazak u jutarnjim časovima do tržnog centra Le Torri D'Europa (http://www.torrideuropa.com/) . Slobodno vreme. Fakultativno odlazak autobusom do centra grada. Pešačka tura: Ponte Roso, San Antonio  Nuovo, srpska crkva Sv. Spiridona, trg ujedinjenja Italije. Slobodno vreme. Fakultativo odlazak do Palamnove ili brodićem do malog lučkog grada Muđa. Obilazak trga Piazza Marconi, Gradske kuće, Katedrale, Srkve Santa Maria Assunta... Šetnja gradom. Povratak za Trst i nastavak putovanja. Noćna vožnja prema Beogradu.

 

Dan 3. Beograd

 

Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima.

 

 

www.torrideuropa.com/

www.palmanovaoutlet.it

 

 

Cena aranžmana po osobi :                                                               

 

 

Polazak

 

20.04.

18.05.

15.06.

 

trodnevni izlet

22 €

22 €

22 €

 

Legenda:  trodnevni izlet

 

Sve cene izražene su u eurima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate. Prikazana cena važi za članove ZPU studenata Beograda. Studenti koji nisu uplatili članarinu mogu to učiniti u prostorijama ZPU-a, svakog radnog dana od 9 do 15h. Uplate se vrše u prostorijama ZPU studenata Beograda, Balkanska 4/I.

 

Aranžman  obuhvata:

 

Ø     prevoz modernim turističkim autobusom na relaciji Bgd -Trst-Bgd (klima, DVD, audio oprema)

 

Ø     usluge pratioca grupe

 

Ø     troškovi organizacije i vođenje puta

 

 

 

 

Aranžman ne obuhvata:

 

Ø     razgledanje Trsta cena 5 €

 

Ø     odlazak do Palmanove cena 10 €

 

Ø     izlet do Muđe sa uračunatom brodskom kartom- 10 €

 

Ø     individualne i ekstra troškove

 

Ø      međunarodno zdravstveno osiguranje ( 1€ dnevno)

 

 

 

 

Način plaćanja:

 

Ø  ukupan iznos aranž. u din. protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate

 

Ø  50% prilikom rezervacije, a ostatak 15 dana pre putovanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM: Program važi isključivo za putnike sa novim biometrijskim pasošima. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji su državljani Srbije sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije,vizu su dužni da pribave lično, aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima na polasku i u toku trajanja aranžmana. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU

 

 

 

Ovaj program je radjen na bazi minimum 55 prijavljenih putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Agencija zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.