Trst - Trodnevni izlet Cena: 25 €

Trst je važan grad i luka u Italiji na istočnoj obali Jadrana sa oko dvestadeset hiljada stanovnika.Grad je središte istoimenog okruga Trst i pokrajine Fruli-Venecija Đulija. Trst je nekada bio “carska luka Habzburgovaca“, a danas je najvažnija pomorska luka severnog Jadrana.

Program putovanja:                                                                          

Dan 1. Beograd- Trst

Polazak iz Beograda u 20.00 h, sa velikog parkinga hotela Kontinentala. Noćna vožnja kroz Hrvatsku, Sloveniju do Italije uz kraće pauze radi odmora.

Dan 2. Trst- Beograd

Dolazak u prepodnevnim časovima u Trst. Odlazak u panoramsko razgledanje grada (dodatno se plaća): Ponte Roso, San Antonio  Nuovo, srpska crkva Sv. Spiridona, trg ujedinjenja Italije. Nastavak putovanja do Palamnove. Slobodno vreme šoping u velikom poznatom tržnom centru. Noćna vožnja prema Beogradu.

Dan 3. Beograd

Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima.

Cena aranžmana po osobi :                                                               

Polazak

 

29.11.

trodnevni izlet

25 €

Legenda: trodnevni izlet

Sve cene izražene su u eurima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate. Prikazana cena važi za članove ZPU studenata Beograda. Studenti koji nisu uplatili članarinu mogu to učiniti u prostorijama ZPU-a, svakog radnog dana od 9 do 15h. Uplate se vrše u prostorijama ZPU studenata Beograda, Balkanska 4/I.

Aranžman obuhvata:

  • prevoz modernim turističkim autobusom na relaciji Bgd -Trst-Bgd (klima, DVD, audio oprema)
  • usluge pratioca grupe
  • troškovi organizacije i vođenje puta

Aranžman ne obuhvata:

  • razgledanje Trsta 300 dinara
  • individualne i ekstra troškove
  • obavezno međunarodno zdravstveno osiguranje ( 240 dinara)

Način plaćanja:

  • ukupan iznos aranž. u din. protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate
  • 50% prilikom rezervacije, a ostatak 10 dana pre putovanja

NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM: Program važi isključivo za putnike sa novim biometrijskim pasošima. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji su državljani Srbije sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije,vizu su dužni da pribave lično, aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima na polasku i u toku trajanja aranžmana. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Ovaj program je radjen na bazi minimum 65 prijavljenih putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Agencija zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.