Konkurs za odmor studenata u studentskom odmaralištu "Ratko Mitrović" na Zlatiboru

Zdravstveno potporno udruženje studenata Beograda, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ustanova studentskih odmarališta Beograd, raspisuju konkurs za odmor i oporavak studenata u studentskom odmaralištu "Ratko Mitrović" na Zlatiboru.

Od školske 2012/2013 godine konkurs je izmenjen. Smene traju 7 dana (počinju i završavaju se u petak), povećan je i kapacitet mesta po smeni. Kako bismo olakšali pribavljanje neophodne dokumentacije u dogovoru sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije napravili smo jedinstven obrazac na kome se nalaze svi relevantni podaci i koji možete dobiti u našim prostorijama, a koji overavate na fakultetu ili visokoj školi ili akademiji.

Cena za odmaralište "Ratko Mitrović" na Zlatiboru iznosi 6.517 dinara - budžetski studenti
( 7 punih pansiona/doručak,ručak,večera + BTO ).

Cena za odmaralište "Ratko Mitrović" na Zlatiboru iznosi 11.340 dinara - samofinansirajući studenti
( 7 punih pansiona/doručak,ručak,večera + BTO ).

Odmaralište na Zlatiboru je visoke kategorije.

Vise informacija na http://www.usob.rs

 

 

ЗДРАВСТВЕНО ПОТПОРНО УДРУЖЕЊЕ СТУДЕНАТА БЕОГРАДА

УСТАНОВА СТУДЕНТСКО ОДМАРАЛИШТЕ БЕОГРАД

 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

РАСПИСУЈЕ

 

К О Н К У Р С

 

ЗА ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА У СТУДЕНТСКА ОДМАРАЛИШТА

1.    “РАТКО МИТРОВИЋ” НА ЗЛАТИБОРУ

2.    РАДОЈКА ЛАКИЋ  НА АВАЛИ

ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

 

СМЕНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

 


08.01.15.01.

15.01. – 22.01.

22.01. 29.01.

29.01. – 05.02.

05.02. – 12.02.

12.02. 19.02.

19.02.26.02.

26.02. – 05.03.

05.03. – 12.03.

12.03.19.03.

19.03.26.03.

26.03. – 02.04.

02.04.09.04.

09.04.16.04.

16.04. – 23.04.

23.04. – 30.04.

30.04.07.05.

07.05. – 14.05.

14.05. – 21.05.

21.05. 28.05.

28.05. – 04.06.

04.06. – 11.06.

11.06.18.06.

18.06. – 25.06.

25.06. – 02.07.

02.07.09.07.

09.07.16.07.

16.07. – 23.07.

23.07. – 30.07.

30.07. – 06.08.

06.08. – 13.08.

13.08. – 20.08.

20.08.27.08.

27.08. – 03.09.

03.09. – 10.09.

10.09.17.09.

17.09. – 24.09.

24.09. – 01.10.

01.10.08.10.

08.10. – 15.10.

15.10. – 22.10.

22.10.29.10.

29.10. – 05.11.

05.11. – 12.11.

12.11.19.11.

19.11.26.11.

26.11. –03.12.

03.11. – 10.12.

10.12.17.12.

17.12. – 24.12.

24.12. - 31.12.


 


ЦЕНА : 5.677,00 ДИН

 

У ЦЕНУ УРАЧУНАТО 7 ПУНИХ ПАНСИОНА, СМЕШТАЈ У 1/2, 1/3 СОБАМА

У ЦЕНУ НИЈЕ УРАЧУНАТА БОРАВИШНА ТАКСА И ОСИГУРАЊЕ У ИЗНОСУ:

840,00 ДИНАРА ЗА ОДМАРАЛИШТЕ‚‚РАТКО МИТРОВИЋ” НА ЗЛАТИБОРУ (УКУПНА ЦЕНА 6.517,00 ДИНАРА)

И1.120,00 ДИНАРА ЗА ОДМАРАЛИШТЕРАДОЈКА ЛАКИЋ НА АВАЛИ (УКУПНА ЦЕНА 6.797,00 ДИНАРА)

 

 

СТУДЕНТ ИМА ПРАВО НА ОДМОР У ТРАЈАЊУ ОД 7 ДАНА, ДРУГИ ПУТ ИМА ПРАВО НА ОПОРАВАК У ТРАЈАЊУ ОД 10 ИЛИ 7 ДАНА

 

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ ИМАЈУ  КАНДИДАТИ КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ СЛЕДЕЋЕ УСЛОВЕ:

·         СТУДЕНТИ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ИЛИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ,

·         КОЈИ СУ УПИСАНИ ПРВИ ПУТ У ТЕКУЋОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ НА СТУДИЈЕ ПРВОГ, ДРУГОГ ИЛИ ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА,

·         ЧИЈЕ СЕ ШКОЛОВАЊЕ ФИНАНСИРА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,

·         КОЈИ ИМАЈУ ДРЖАВЉАНСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ОДНОСНО ДРЖАВЉАНСТВО ДРЖАВЕ У РЕГИОНУ И СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

·         ПРИЈАВА ЗА ПРИЈЕМ НА КОНКУРС (ИЗДАЈЕ СЕ У ЗПУ, А  ОВЕРАВА НА ФАКУЛТЕТУ ИЛИ ВИСОКОЈ ШКОЛИ ИЛИ АКАДЕМИЈИ)

·         СТУДЕНТИ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА КОЈИ КОНКУРИШУ ЗА ОПОРАВАК У ТРАЈАЊУ ОД 10 ИЛИ 7 ДАНА, ПОРЕД РЕДОВНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИЛАЖУ ПОТВРДУ СТУДЕНТСКЕ ПОЛИКЛИНИКЕ,ОДНОСНО НАДЛЕЖНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СЕ ПРЕДАЈЕ У ЗДРАВСТВЕНО ПОТПОРНОМ УДРУЖЕЊУ СТУДЕНАТА БЕОГРАДА, БАЛКАНСКА 4/I

 

 

КОНКУРС ЗА ОДМОР И ОПОРАВАК НА АВАЛИ И ЗЛАТИБОРУОТВОРЕН ЈЕ ТОКОМ ЦЕЛЕ ГОДИНЕ, ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС СЕ

ПРЕДАЈУ НАЈКАСНИЈЕ 8 ДАНА ПРЕД ПОЧЕТАК СМЕНЕ                           

РАНГ ЛИСТА ИЗЛАЗИ ПО ЗАВРШЕТКУ КОНКУРСА,УПУТИ СЕ ДЕЛЕ 5 ДАНА ПРЕ ПОЧЕТКА СВАКЕ СМЕНЕ У ЗПУ СТУДЕНАТА БЕОГРАДА.

 

 

Здравствено потпорно удружење студената Београда

Балканска 4/I, Београд

Тел: 26 88 994, 26 81 724

Web: www.zpubeograd.com

e-mail: zpu_bgd@yahoo.com