Konkurs za odmor studenata u studentskom odmaralištu "Ratko Mitrović" na Zlatiboru

Zdravstveno potporno udruženje studenata Beograda, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ustanova studentskih odmarališta Beograd, raspisuju konkurs za odmor i oporavak studenata u studentskom odmaralištu "Ratko Mitrović" na Zlatiboru.

Od školske 2012/2013 godine konkurs je izmenjen. Smene traju 7 dana (počinju i završavaju se u petak), povećan je i kapacitet mesta po smeni. Kako bismo olakšali pribavljanje neophodne dokumentacije u dogovoru sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije napravili smo jedinstven obrazac na kome se nalaze svi relevantni podaci i koji možete dobiti u našim prostorijama, a koji overavate na fakultetu ili visokoj školi ili akademiji.

Cena za odmaralište "Ratko Mitrović" na Zlatiboru iznosi 6.517 dinara - budžetski studenti
( 7 punih pansiona/doručak,ručak,večera + BTO ).

Cena za odmaralište "Ratko Mitrović" na Zlatiboru iznosi 11.340 dinara - samofinansirajući studenti
( 7 punih pansiona/doručak,ručak,večera + BTO ).

Odmaralište na Zlatiboru je visoke kategorije.

Vise informacija na http://www.usob.rs

 

ЗДРАВСТВЕНО ПОТПОРНО УДРУЖЕЊЕ СТУДЕНАТА БЕОГРАДА

 

УСТАНОВА СТУДЕНТСКО ОДМАРАЛИШТЕ БЕОГРАД

 

 

 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

РАСПИСУЈЕ

 

 

 

К О Н К У Р С

 

 

 

ЗА ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА У СТУДЕНТСКА ОДМАРАЛИШТА

 

  1. РАТКО МИТРОВИЋ” НА ЗЛАТИБОРУ

  2. РАДОЈКА ЛАКИЋ НА АВАЛИ

 

ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

 

 

 

СМЕНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

 

 

 

04.01.11.01.

11.01. 18.01.

18.01. 25.01.

25.01.01.02.

01.02.08.02.

08.02.15.02.

15.02.22.02.

22.02.01.03.

01.03. 08.03.

08.03.15.03.

15.03.22.03.

22.03.29.03.

29.03.05.04.

05.04.12.04.

12.04.19.04.

19.04.26.04.

26.04.03.05.

03.05.10.05.

10.05.17.05.

17.05. 24.05.

24.05.31.05.

31.05.07.06.

07.06.14.06.

14.06.21.06.

21.06.28.06.

28.06.05.07.

05.07.12.07.

12.07.19.07.

19.07.26.07.

26.07.02.08.

02.08.09.08.

09.08.16.08.

16.08.23.08.

23.08.30.08.

30.08. – 06.09.

06.09.13.09.

13.09.20.09.

20.09.27.09.

27.09.04.10.

04.10.11.10.

11.10.18.10.

18.10.25.10.

25.10.01.11.

01.11. – 08.11.

08.11.15.11.

15.11.22.11.

22.11.29.11.

29.11.06.12.

06.12.13.12.

13.12. – 20.12.

20.12.27.12.

 

 

 

 

 

ЦЕНА : 5.677,00 ДИН

 

 

 

У ЦЕНУ УРАЧУНАТО 7 ПУНИХ ПАНСИОНА, СМЕШТАЈ У 1/2, 1/3 СОБАМА

 

У ЦЕНУ НИЈЕ УРАЧУНАТА БОРАВИШНА ТАКСА И ОСИГУРАЊЕ У ИЗНОСУ:

 

840,00 ДИНАРА ЗА ОДМАРАЛИШТЕ ‚‚РАТКО МИТРОВИЋ” НА ЗЛАТИБОРУ (УКУПНА ЦЕНА 6.517,00 ДИНАРА)

 

И 1.085,00 ДИНАРА ЗА ОДМАРАЛИШТЕ РАДОЈКА ЛАКИЋ НА АВАЛИ (УКУПНА ЦЕНА 6.762,00 ДИНАРА)

 

 

 

 

 

СТУДЕНТ ИМА ПРАВО НА ОДМОР У ТРАЈАЊУ ОД СЕДАМ ДАНА, ДРУГИ ПУТ  ИМА ПРАВО НА ОПОРАВАК У ТРАЈАЊУ ОД 10 ДАНА ИЛИ 7 ДАНА

 

 

 

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ ИМАЈУ КАНДИДАТИ КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ СЛЕДЕЋЕ УСЛОВЕ:

 

  • СТУДЕНТИ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ИЛИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ,

  • КОЈИ СУ УПИСАНИ ПРВИ ПУТ У ТЕКУЋОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ НА СТУДИЈЕ ПРВОГ, ДРУГОГ ИЛИ ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА,

  • ЧИЈЕ СЕ ШКОЛОВАЊЕ ФИНАНСИРА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,

  • КОЈИ ИМАЈУ ДРЖАВЉАНСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ОДНОСНО ДРЖАВЉАНСТВО ДРЖАВЕ У РЕГИОНУ И СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ.

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 

  • ПРИЈАВА ЗА ПРИЈЕМ НА КОНКУРС (ИЗДАЈЕ СЕ У ЗПУ, А ОВЕРАВА НА ФАКУЛТЕТУ ИЛИ ВИСОКОЈ ШКОЛИ)

  • СТУДЕНТИ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА КОЈИ КОНКУРИШУ ЗА ОПОРАВАКУТРАЈАЊУ ОД 10 ДАНА ИЛИ 7 ДАНА, ПОРЕД РЕДОВНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИЛАЖУ ПОТВРДУ СТУДЕНТСКЕ ПОЛИКЛИНИКЕ,ОДНОСНО НАДЛЕЖНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ.

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СЕ ПРЕДАЈЕ У ЗДРАВСТВЕНО ПОТПОРНОМ УДРУЖЕЊУ СТУДЕНАТА БЕОГРАДА, БАЛКАНСКА 4/I

 

 

 

 

 

КОНКУРС ЗА ОДМОР И ОПОРАВАК НА АВАЛИ И ЗЛАТИБОРУОТВОРЕН ЈЕ ТОКОМ ЦЕЛЕ ГОДИНЕ, ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС СЕ

 

ПРЕДАЈУ НАЈКАСНИЈЕ 8 ДАНА ПРЕД ПОЧЕТАК СМЕНЕ

 

РАНГ ЛИСТА ИЗЛАЗИ ПО ЗАВРШЕТКУ КОНКУРСА,УПУТИ СЕ ДЕЛЕ 5 ДАНА ПРЕ ПОЧЕТКА СВАКЕ СМЕНЕ У ЗПУ СТУДЕНАТА БЕОГРАДА.

 

 

 

 

 

Здравствено потпорно удружење студената Београда

 

Балканска 4/I, Београд

 

Тел: 26 88 994, 26 81 724

 

Web: www.zpubeograd.com

 

e-mail: zpu_bgd@yahoo.com