FAQ - Često postavljana pitanja

1. Ko sve može biti član ZPU-a

Od akademske 2003/04 godine izjednačena su prava svih studenata što se tiče korišćenja programa ZPU-a. To znači da SVI studenti(i budžetski i samofinansirajući) mogu koristiti sve programe i akcije koje ZPU sprovodi u toku godine. Samim tim članovi ZPU-a mogu postati svi studenti FAKULTETA I VISOKIH ŠKOLA koji  prilikom upisa(obnove godine) uplate godišnju članarinu ZPU-a. Studenti koji  prilikom upisa(obnove godine) ne uplate godišnju članarinu ZPU-a, mogu to uraditi u prostorijama ZPU-a tokom čitave godine.

2. Da li studenti privatnih fakulteta mogu biti članovi ZPU-a?

Studenti PRIVATNIH FAKULTETA I VISOKIH ŠKOLA mogu koristiti programe  

ZPU-a(ekskurzije u Evropi, letovanja, zimovanja). Oni su dužni da plate članarinu ZPU-a za tekuću godinu.

3. Da li se ZPU bavi isključivo zdravstveno i materijalno ugroženim studentima?

ZPU je osnovan sa idejom da se brine o zdravstveno i materijalno ugroženim studentima. Vremenom broj aktivnosti je rastao, tako da ZPU danas predstavlja moderan studentski servis koji opslužuje sve studente u Beogradu. I dalje je veliki broj aktivnosti usmeren na pomoć ugroženim studentima, ali te aktivnosti su samo deo onoga čime se ZPU bavi.

4. Šta student dobija uplatom članarine ZPU-a?

Uplatom članarine ZPU-a student dobija pravo da koristi sve programe i akcije koje ZPU sprovodi tokom godine. Još važnije, uplatom članarine pomažete kolege lošeg zdravstvenog i materijalnog stanja, kojih na žalost ima dosta u Beogradu, a broj institucija i organizacija koji brinu o njima je neznatan.

5. Kako konkurisati za plaćanje doma i ishrane od strane ZPU-a?

Jednom godišnje, uglavnom po završetku raspodela mesta u studentskim domovima, ZPU raspisuje konkurs za pedeset studenata kojima će plaćati stanovanje u studentskom domu i ishranu u studentskoj menzi tokom cele akademske godine(izuzev jula i avgusta). Dokumentacija je vrlo slična onoj koja se podnosi za studentski dom: uverenje o studiranju, prosek ocena studiranja, uverenje o primanjima po članu domaćinstva iz opštine, molba. Studenti mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju(štićenici Centra za socijalni rad, studenti bez roditelja, stepen i vrsta oboljenja, raseljena lica...)

6. Ko sve može konkurisati za oslobađanje troškova stanovanja u studentskim domovima i ishrane u studentskim menzama?

Svi studenti koji sakupe potrebnu dokumentaciju mogu konkurisati. Jedini uslov za sada je da u toj godini ne primaju kredit ili stipendiju iz Budžeta Republike Srbije.

7. Da li se može van Konkursa obratiti ZPU-u za oslobađanje troškova stanovanja u studentskim domovima i ishrane u studentskim menzama?

Ukoliko se student nalazi u izuzetnoj teškoj materijalnoj ili zdravstvenoj situaciji, na osnovu molbe i priložene odgovarajuće  dokumentacije, Izvršni odbor ZPU-a može odobriti naknadno plaćanje troškova stanovanja i ishrane studenta.

8. Na koji način ZPU brine o zdravstveno ugroženim studentima?

ZPU vrlo često odgovara molbama zdravstveno ugroženih studenata. Studenti mogu podneti molbu ZPU-u da im pokrije troškove lečenja, lekova, oporavka, rehabilitacije, operativnih zahvata...Molba zdravstveno ugroženog studenta mora sadržati uput-preporuku lekara specijaliste iz Studentske poliklinike(Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata). U zavisnosti od budžeta Udruženja, Izvršni odbor ZPU-a donosi odluku o visini pomoći za studenta. Studentima takođe može biti plaćen oporavak i rehabilitacija u specijalizovanim ustanovama, takođe uz gore navedenu dokumentaciju. I na kraju, zdravstveno ugroženi studenti mogu podneti molbu da im ZPU plati oporavak u studentskom oporavilištu ’’Ratko Mitrović’’ na Zlatiboru. Ovo je i najčešći vid pomoći zdravstveno ugroženim studentima. 

9. Da li postoje besplatna putovanja za studente, i ko ima pravo na njih?

ZPU je u prethodnim akademskim godinama organizovao dva Konkursa(jedan u zimskom, jedan u letnjem semestru) na kome je po pedeset studenata lošeg zdravstvenog i materijalnog stanja dobilo besplatan vikend u Budimpešti ili Pragu. I u novoj akademskoj godini su u planu ovakvi konkursi, ali se jos ne znaju datumi konkursa i destinacije. Takođe ZPU godinama, već tradicionalno, u saradnji sa Univerzitetskim sportskim savezom Beograda nagrađuje studente koji postignu izuzetne rezultate na univerzitetskim takmičenjima sa besplatnim putovanjima(ekskurzije, letovanja, zimovanja...)

10. Da li su dotirana letovanja i zimovanja dostupna svim studentima i kako se konkuriše za ista?

Na sveopštu radost dotirana letovanja i zimovanja sada su dostupna svim studentima! Jedini ’’uslov’’ jeste da student ima uplaćenu članarinu ZPU-a za tekuću akademsku godinu. Mesta u principu ima dosta za sve studente koji su zainteresovani da iskoriste svoje pravo, ali se ipak treba prijaviti na vreme, nikako ne treba čekati zadnje dane pred putovanje! Konkurs ne postoji.

11. Gde sve studenti mogu uplatiti članarinu ZPU-a?

Za studente, ali i za ZPU, najbolje je uplatiti članarinu prilikom upisa(obnove) godine na fakultetu ili visokoj školi. Članarinu naplaćuje predstavnik ZPU-a na fakultetu ili visokoj školi. Slobodno se obratite i studentskoj službi na fakultetu jer su predstavnici mahom isti. Ukoliko ne uspete da uplatite članarinu u vreme kad se naplata sprovodi na fakultetu, budite slobodni da svratite do nas u Balkanskoj ulici broj 4 na prvom spratu, svakog radnog dana od 09-15h. Kod nas možete uplatiti članarinu, ali i preuzeti dosta korisnih informacija. 

12. Da li članstvo u ZPU-u predstavlja zadravstveno osiguranje?

Uplaćena članarina ZPU-a ne predstavlja nikakav vid zdravstvenog osiguranja. Zdravstveno osiguranje se uplaćuje posebno, i najčešće postoji organizovana naplata osiguranja po fakultetima otprilike u isto vreme(vreme upisa) kad i naplata članarine ZPU-a.