Budimpešta - Hit cena - 4 dana / 1 noćenje - Jesen 2019 Cena: 34 €

Budimpešta - Spajanjem tri grada – Bude, Obude i Pešte, 1873. godine nastala je jedinstvena Budimpešta, danas grad sa oko 2 miliona stanovnika; administrativni, kulturni, naučni, privredni, trgovinski i saobraćajni centar Mađarske. Lepoti Budimpešte doprinose njeni mostovi preko Dunava, brežuljci Budima, Kraljevska palata... Zapamtite, u Budimpešti niste bili ukoliko niste navratili u nadaleko čuvenu poslastičarnicu Žerbo, ukoliko niste razgledali izloge u ulici Vaci, ili niste sebi priuštili zadovoljstvo u nekoj od čardi.

Program putovanja:                                                     

DAN 1. BEOGRAD

Polazak autobusa oko 23:30h  (tačno vreme polaska biće poznato dva dana pred put) iz Beograda.  Noćna vožnja kroz Mađarsku do Budimpešte.

DAN 2.BUDIMPEŠTA

Dolazak u Budimpeštu u jutarnjim satima gde je predviđena jutarnja pauza za toalet, kafu i osveženje. Zatim sledi panoramsko razgledanje grada:  Trg heroja, Citadela, Budimska tvrđava, Kraljeva palata, Crkva Svetog Matije... Sledi šetnja: Vaci ulica, Vorosmaty trg, poslastičarnica Žerbo, Bazilika Sv. Ištvana. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U dogovoreno vreme polazak za hotel i smeštanje u hotel. Nakon odmora u hotelu odlazak autobusom do centra grada. U dogovoreno vreme odlazak na fakultativno krstarenje Dunavom. Povratak u hotel. Noćenje.

DAN 3. BUDIMPEŠTA-SENT ANDREJA (fakultativno)

Doručak. Napuštanje hotela i fakultativno polazak za Sent Andreju. Povratak u Budimpeštu i slobodno vreme ili fakultativan odlazak do tržnog centra Campona u kome se nalazi i tropski i podvodni svet- Tropicarium. Nakon razgledanja Campone povratak u grad. U dogovoreno vreme polazak za Srbiju.

DAN 4.  BEOGRAD

Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim satima.

 

 

Cena aranžmana po osobi :                                                               

 

Polazak

 

26.10.

02.11.

09.11.

16.11.

23.11.

30.11.

07.12.

14.12.

21.12.

Hotel ***        ND                    

                 1/2, 1/2+1

34 €

34 €

34 €

34 €

34 €

34 €

34 €

34 €

34 €

Legenda:  ND – noćenje sa doručkom

Sve cene izražene su u eurima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate. Prikazana cena važi za članove ZPU studenata Beograda. Studenti koji nisu uplatili članarinu mogu to učiniti u prostorijama ZPU-a, svakog radnog dana od 9 do 15h. Uplate se vrše u prostorijama ZPU studenata Beograda, Balkanska 4/I.

 

Aranžman  obuhvata:

Øprevoz modernim turističkim autobusom (klima, DVD, audio oprema)

Ø1 noćenje sa doručkom ( kontinentalni)  u hotelu Polus 3* ili sličnom iste ili više kategorije u Budimpešti

Øobilaske prema programu putovanja

Øusluge pratioca grupe  

Ørezervaciju i agencijske usluge

 

Aranžman ne obuhvata:

Øfakultativne izlete

Øindividualne i extra hotelske troškove

Øulaznice za posete lokalitetima

Økonzumacija jela i pića u restoranima

Ømeđunarodno zdravstveno osiguranje (1€ dnevno)

Ødoplatu za 1/1 sobu + 50 % na cenu aranžmana

 

Način plaćanja:

Øukupan iznos aranž. u din. protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplat

Ø40% prilikom rezervacije, a ostatak 15 dana pre putovanja

Øčekovima građana na 3 mesečne rate

 

Cene fakultativnih izleta:

ØPAKET koji obuhvata krstarenje Dunavom, odlazak do Sent Andree, odlazak do tržnog centra Campona- cena 20€

Økrstarenje Dunavom-cena 15€

Øodlazak do Sent Andree-cena 10€

Øodlazak do tržnog centra Campona-cena 7,50€

ØUlaznice za Tropicarium– cena oko 9 €

Øminimum za realizaciju fakultativnih izleta je 30 putnika

 

Opis hotela (smeštaj u navedenom hotelu ili sličnom):

HOTEL  3*

 Npr.Hotel Polus  3* nalazi se sa Peštanske strane, u širem centru grada, na liniji gradskog prevoza. Hotel poseduje aperitiv bar, restoran. Sobe su 1/2 i 1/3 opremljene  TWC-om.

 

 

 

 

NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM: Program važi isključivo za putnike sa novim biometrijskim pasošima. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji su državljani Srbije sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije,vizu su dužni da pribave lično, aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima na polasku i u toku trajanja aranžmana. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Ovaj program je rađen na bazi minimum 55 prijavljenih putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.