Prag II - 6 dana / 3 noćenja - Proleće 2020 Cena: 65 €

PRAG je glavni grad Češke Republike, na 1000 km severozapadno od Beograda, zauzima površinu od 496 km2 i broji nešto preko milion stanovnika. Godine 1992. UNESCO je staro jezgro Praga (866 ha) stavio pod svoju zaštitu. Vltava je reka koja protiče kroz Prag u dužini od 30 km sa maksimalnom širinom od 330 m. Postoji novi i stari deo grada. Stari deo je lavirint aleja, kaldrmskih ulica i prolaza. Novi deo grada kontrast je starom po svojoj modernoj arhitekturi. Prag je danas prvorazredna turistička destinacija. Arhitektura Praga je raznovrsna, od romaničke, gotičke, renesansne, barokne, rokoko, klasicistične, do pravaca XX veka secesije i kubizma.

Program putovanja:                                                    

DAN 1. BEOGRAD
Polazak iz Beograda oko 21h, sa velikog parkinga kod Sava Centra. Vožnja kroz Mađarsku, Slovačku i Češku uz kraće pauze radi odmora.

DAN 2.  PRAG
Dolazak u Prag u jutarnjim  satima. Fakultativno -odlazak upanoramsko razgledanje grada uz pratnju vodiča: Staro mesto, Karlov most, Trg malteških vitezova, bista Karla IV, Kamentinium, Pariska ulica, Staromestski trg, Orloj, Gradska većnica, Tinska crkva, spomenik J. Husu, Celetna ulica, F.Kafka, Praška kula, Obecni dum, Karlov univerzitet, Vaclavske namesti. Prelaskom Vltave dolazimo do Hradiana i razgledamo manastire Strahov, Loreto, palate Lobkovic, Valenštajni, smena straže ispred novog kraljevskog dvorca, katedrala Sv. Vita, stari kraljevski dvorac, Zlatna ulica, bazilika Sv. Đorđa. Smeštaj u hotel. Noćenje.
DAN 3. PRAG-KARLOVE VARI (fakultativno)-PRAG
Doručak. Fakultativno: odlazak do najčuvenije banje u Evropi-Karlovih Vari, slobodno vreme za individualno razgledanje, povratak u Prag. Slobodno vreme.
Noćenje.
DAN 4.  PRAG-DREZDEN (fakultativno)-PRAG
Doručak.  Slobodan dan za individualne aktivnosti. Fakultativno odlazak na izlet u Drezden. Povratak u Prag. Fakultativno vožnja brodom po Vltavi uz zvuke Smetane. Noćenje.

DAN 5. PRAG

Doručak. Napuštanje hotela. Polazak za Srbiju uz mogućnost fakultativnog  obilaska dvorca-češkog Štendberga uz pratnju vodiča. Nastavak putovanja ka Srbiji. Noćna vožnja uz kraće pauze radi odmora.

DAN 6. BEOGRAD
Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima.

 

 

Cena aranžmana po osobi :                                                               

 

Polazak

 

 30.05.

Hotel ***                 ND                    

                            1/2, 1/3

65€

Legenda:  ND – noćenje sa doručkom

Sve cene izražene su u eurima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate. Prikazana cena važi za članove ZPU studenata Beograda. Studenti koji nisu uplatili članarinu mogu to učiniti u prostorijama ZPU-a, svakog radnog dana od 9 do 15h. Uplate se vrše u prostorijama ZPU studenata Beograda, Balkanska 4/I.

Aranžman  obuhvata:

Øprevoz modernim turističkim autobusom (klima, DVD, audio oprema)

Øsmeštaj u hotelu 3* (hotel u širem centru rada, povezan gradskim prevozom do centra),na bazi

     3 noćenja sa doručkom (švedski sto)

Øusluge pratioca grupe  

Ørezervaciju i agencijske usluge

Aranžman ne obuhvata:

Øobilzak grada sa vodičem

Øfakultativne izlete

Øindividualne i extra hotelske troškove

Øulaznice za posete lokalitetima

Økonzumacija jela i pića u restoranima

Ømeđunarodno zdravstveno osiguranje (oko 1€ dnevno)

Ødoplatu za 1/1 sobu+30€

 

Način plaćanja:

Øukupan iznos aranž. u din. protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate

Ø40% prilikom rezervacije, a ostatak 15 dana pre putovanja

Øčekovima građana na 3 mesečne rate

 

Cene fakultativnih izleta:

ØObilazak grada sa vodičem (panorama + pešačka tura)-cena 10 €

ØIzlet za Karlove Vari – cena 25 €

ØIzlet za Drezden – cena 30 €

ØPAKET ( K.Vari i Drezden) - cena 50€

ØVožnja brodom sa večerom 2h (švedski sto) – cena 20 €

ØDvorac Štendberg - cena 12€

Øminimum za realizaciju fakultativnih izleta je 25 putnika

Opis hotela:

HOTEL  3*

Lokacija: nalazi se u širem centru grada povezan  gradskim prevozom do centra

Øsobe su 1/2 ili 1/3 sa kupatilom TWC, TV-om, telefonom

Ødoručak – švedski sto

Ødoplata za  1/1 sobu : + 30€/ aranžman

 

 

NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM: Program važi isključivo za putnike sa novim biometrijskim pasošima. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji su državljani Srbije sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije,vizu su dužni da pribave lično, aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima na polasku i u toku trajanja aranžmana. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

 

Ovaj program je rađen na bazi minimum 65 prijavljenih putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja